Toto jsou stránky pro všechny, kdo s námi prošli dlouhou cestu krajem pětilisté růže.
Vzorná tělovýchovná jednota START v Českém Krumlově
Pořádá z pověření ÚV ČST a KV ČST v červenci 1973:
 
II.sraz Českého svazu turistů
 
Heslo srazu: Turistikou za zdravím, poznáním a krásou!
 
Sraz je velkou politicko-výchovnou a společenskou událostí. V rámci organizované turistiky je vyvrcholením činnosti. Proto již dnes připravujeme jeho náplň, ne jeho konání připravujeme celé město i okres.
Účastníky budeme seznamovat nejen s historií, ale především s výsledky budovatelské práce v poválečném období.
Ve městě budujeme naučnou stezku městskou památkovou rezervací a vydáme průvodce. Zřídíme vyhlídkovou trasu kolem města.
Pro účastníky zajistíme vstupenky na Jihočeský divadelní festival – otáčivé hlediště na všechny dny srazu.
Připravíme řadu vycházek, výletů a zájezdů zaměřených na poznání okresu a plnění podmínek odznaku Šumavy.
Pro zájemce o orientační sport budou uspořádány závody ve všech kategoriích.
Nezapomněli jsme ani na milovníky etapových pochodů. Jubilejní 5.ročník pochodu krajem pětilisté růže bude uspořádán v rámci srazu. Každý účastník pochodu obdrží medaili vydanou k jubilejnímu ročníku. Pochod je rozšířen i pro cyklo a mototuristy. Proto pamatujte, že příští ročník pochodu se koná již v červenci. Řekněte to svým přátelům.
Podrobné informace získáte ve srazovém zpravodaji č.2, který bude konce, roku rozesílán na všechny okresy. Informace vám poskytne a korespondenci vyřídí: V.Kubeš, Plešivec 214, Český Krumlov.
Srdečně vás zveme do Českého Krumlova.
 
Vše pro zdar II.srazu Českého svazu turistů 1973.
Vše pro rozvoj turistiky, významného sportu pro upevnění zdraví!
 
Pozor!! Poslední soutěžní tip!!!
 
Vyšší, štíhlý, byl na všech ročnících pochodu. Manželka se chystá každý rok s ním, ale ještě na pochodu nebyla. Vždy ochoten pomoci, loňského roku pomáhal při sestavování „Knihy vandrovní“. Pěší turistiku kromě pochodu krajem pětilisté růže dělá občas ještě v zaměstnání, je pravidelným účastníkem pochodu Vítězství kolem Kleti. Rád zahrádkaří, pěstuje jahody Hřmi Grande. V Rožmberku spí zásadně v privátu. Na budovu, kde je základna TJ Start má vzpomínky z jedné etapy svého života. Z Křížové hory, kde je cíl pochodu, vidí domů.
Výsledky svého pátrání odevzdejte v cíli pochodu, aby mohly být zařazeny do slosování.
 
Před startem poslední etapy
 
Tak se nám cíl blíží. Mnozí se již těší domů, jiní přemýšlí, jak domů nejrychleji cestovat. Všichni ale při loučení budete říkat za rok nashledanou.
Do cíle ale máte všichni notný kus cesty.
Startovat můžete v době od 5.00 do 7.hodin. cíl bude připraven od 10-16 hodin.
Byli bychom rádi, abyste si nekazili konec pochodu zbytečným spěchem.
V cíli se všichni sejdeme. Účastníci čtyřdenního i třídenního pochodu. Bude zde možnost občerstvení i odpočinku.
Pozor! Důležité upozornění! Na dnešní trase není možnost občerstvení. S tím je nutno počítat.
Bagáž vám opět dovezeme do cíle. Stačí ji odevzdat při startu.
Přejeme hezkou pohodu a v cíli nashledanou.
 
Popisy míst
 
Omlenice – Omlenička
 
Omlenice zmiňovaná v roce 1358 jako sídlo drobné šlechty. Podstatnou část měli v rukou majitelé osady Omlenička, kterou koupil v roce 1778 Vyšebrodský klášter. Ta se stává v 18.století střediskem pro celé okolí. Svědčí o tom i renesační zámeček, který prošel několika změnami, nejdříve v barokním slohu, naposledy pak v roce 1829. Kostel u zámku je stavbou z roku 1722.
Blízké okolí je zapsáno do dějin krví vězňů z transportu smrti v roce 1945. Jejich památce byl vybudován pod lesem památník.
 
Rojov
 
Osada rozkládající se pod vrchem Polušky, připomínající se už v roce 1400. Její poloha umožňuje rozhled do širokého kraje, na Kaplicko, Novohradské hory a za příznivého počasí i na Alpy.
 
Poluška
 
Zalesněný vrch, převyšující okolní kopce. Rozhled do kraje je možný jen z některých úbočí.
 
Přídolí
 
Patřilo do původního majetku Vítkovců. Připomíná se v roce 1231 jako první jejich sídlo. Nejprve náleželo k hradu Rožmberku, od 14.století k panství Český Krumlov.
Původně gotický kostel sv.Vavřince byl v roce 1870 regotizován. Do dnešní doby je z nejstarší doby zachována jen křtitelnice a z barokních památek je to vedlejší barokní oltář a sousoší kalvarie.
I zde nastoupila modernizace a pokrok. Moderní architektura zemědělských staveb a obytných budov, které zaplnily mezery mezi rodinnými domky, slouží hlavně pracujícím v zemědělství a lesním hospodářství.
 
Křížová hora
 
Vyhlídkový vrch nad Českým Krumlovem, kde byla v roce 1710 vystavěna barokní kaple. Během dalších let byl přistaven ochoz podle pražské Lorety.
Na severním svahu byl vybudován lyžařský vlek a pokračuje stavba sáňkařské dráhy.
Místo je tradičně cílem putování krajem pětilisté růže.
 
Větrná
 
Připomíná se již ve 14.století. vzhledem k těžkým životním podmínkám vytrvalo jen několik místních obyvatel.
 
Malšín
 
O obci jsou zmínky již ve 13.století. odlehlá poloha, vysoká nadmořská výška v okolí horské pastviny a lesy, působí velice romantickým dojmem. Přes modernizaci bytů a dobré spojení skýtá těžké životní podmínky.
Pozoruhodnou památkou je nejstarší část kostela, původní kaple s křížovou klenbou, ke které byl v 15.století přistaven pozdněgotický kostel s věží. Koncem 17.století byl částečně zbarokizován. Návštěvníkovi se skýtá kouzelný pohled na Šumavu.
 
Svéráz
 
Původní osada náležela ve 12.století strahovskému klášteru. Král Zikmund je přenechal vladykům z Drahova, později Maternovi z Ronova. Jan z Rožmberka ji v roce 1460 připojil k panství Český Krumlov. Ze slavné minulosti se dochovaly i velmi cenné památky, je to gotická kaple a barokní kostel. Dnes zde žije v důsledku odlehlosti obce jen několik rodin.
 
Zátoň
 
Obec prý daroval kníže Břetislav v 11.století klášteru v Ostrově, který zde postavil malý klášter. V 15.století se jako majitelé vystřídali vladykové z Drahova a Materna z Ronova, kteří obec neustále zastavovali. Obec vykoupena Janem z Rožmberka 1430, klášter ztrácí význam, protože obec se stává poddanskou.
Významnou památkou je kostel sv.Jana Křtitele.
 
Soutěž
 
Vážení přátelé. Docházíme do cíle pochodu. Ze několik hodin každý z vás obdrží na památku medaili pochodu a rozjedete se do svých domovů. V době uzávěrky jsme nemohli vědět, jak vám bude přát počasí a jak se celý pochod povede. Dnes už víme na čem jsme. Do posledních kilometrů a na cestu domů vám přejeme šťastnou cestu! Pro ty, kterým se pochod líbil, zapřemýšlí o něm a chtějí se podílet na přípravě příštích pochodů vyhlašujeme“
Soutěž pochodu krajem pětilisté růže.
 
Podmínky jsou jednoduché. Odpovědět doma v klidu na otázky a do 30.září odeslat odpovědi na tyto otázky:
 
1.   Překvapil mě Český Krumlov, město i okres,něčím novým?
2.   Budu ještě někdy vážit cestu za oddychem na českokrumlovsko? Kterou část bych si chtěl prohlédnout nebo strávit dovolenou?
3.   Pochodů je v ČSSR hodně. Patří DEP Krajem pětilisté růže mezi lepší? Na které místo bych jej asi řadil?
4.   Organizátorům bych chtěl poradit:
5.   Nejvíce se mi povedly snímky, které jsem na pochodu pořídil. Tak je posílám.
 
Pátá otázka není povinná, je jen pro ty, co se zabývali fotografováním. Prosíme, nepřehlédněte tuto soutěž. Vaše odpovědi jsou pro nás důležité. Můžete připsat v závěru, hodláte-li se zúčastnit příštího pochodu. Zasílejte na adresu Jaroslav Hora, Vyšehrad 154, Český Krumlov. Odpovědi budou slosovány a zaslány odměny.
 
Všem účastníkům pochodu Krajem pětilisté růže děkujeme za zájem o náš okres a přejeme šťastnou cestu, mnoho sil a zdraví do dalších pochodů.
Nashledanou na příštích ročnících pochodu Krajem pětilisté růže!
 
Na sestavení „Vandrovníku“ pracoval kolektiv členů vzorné tělovýchovné jednoty START:
Pazderková, Křížová, Hora, Kubeš, Rakouš, Hrdlička, Šašek.
Prosíme o shovívavost, nejsme profesionální novináři.
Cílem bylo poskytnout základní informace.
 
Putování skončilo – ať žije putování!
Kraj pětilisté růže nashledanou za rok!
13.07.2009 19:11:57
ptheiner

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1784 | 35%)
Ne (1673 | 32%)
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Snad někdy a někde na shledanou!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one