Toto jsou stránky pro všechny, kdo s námi prošli dlouhou cestu krajem pětilisté růže.
Koněspřežka
 
Dnes už všechny zbytky náspů zarostly travou, mnohé byly zbourány aby ustoupily stavbě jiných objektů a místní obyvatelé by dávno zapomněli, k čemu sloužily, kdyby…
A právě u toho kdybychom. Kdyby nebylo odvěké touhy člověka poznávat a přetvařovat přírodu ve svůj prospěch, nepokročilo by lidstvo o víc, než malý kousínek.
Jak je tomu dávno, co člověk chtěl, aby mu voda sloužila, aby byla rychlou dopravní tepnou, která by umožnila čilejší obchod alpských zemí s českými městy. Ale když se vodní doprava ukázala příliš pomalou pro potřeby rozvíjejícího se kapitalismu, bylo třeba vymyslet rychlejší způsob.
A byl to Čech, PhDr. František Gerstner, který navrhl geniálně prostou věc – dopravu po železné silnici. Využil tady způsobu, který se v té době zaváděl v anglických dolech, kde koně vyváželi rudu ve vozících po kolejnicích.
V knížce M.Svobody „Začalo to koněspřežkou“ byste si mohli přečíst podrobnosti o tom, jak dlouho trvalo a kolik komisí projednávalo tento geniálně prostý návrh, než došlo k jeho realizaci. Uteklo dokonce tolik let, že schválený projekt realizoval jeho syn Ing.Antonín Gerstner. Mezi jeho dobré vlastnosti patřila houževnatost, pracovitost a odpovědnost za svěřený úkol. Uvědomoval si, že koněspřežka nemůže být posledním slovem techniky, že je jen nutným mezičlánkem, který vhodně poslouží po dobu, než budou vytvořeny nové, mnohem výkonnější stroje. Stavěl proto „železnou silnici“ tak, aby mohla sloužit i budoucímu vývoji techniky.
Bohaté obchodní společnosti, které stavbu financovaly, neměly ale chuť myslet tak daleko. Jim šlo v prvé řadě o zisk a to zisk co nejrychlejší. Proto se s Ing.Gerstnerem rozešly a pověřily dokončením stavby M.Schönerera, který dokázal stavět laciněji – ovšem z méně kvalitních materiálů, které měly menší nosnost.
Provoz na koněspřežní železnici byl zahájen právě před 140 lety a trval plných 40 let. Poté ustoupil parnímu provozu. Ing.Gerstner se již nedožil zadostiučinění, že části trati, které stavěl on, mohly pro svoji kvalitu být použity i pro provoz parní. Ostatní musely být přestavěny.
A teď několik zajímavostí: celá trať z Českých Budějovic do Lince byla dlouhá 128.7 km. Zhruba po 20 km byly postaveny přepřahací stanice. Po 7-8 km byly tzv. výhybny, kde se vlaky „křižovaly“. V Bujanově byla „Koláčnštacion“, kde se cestující občerstvovali chutnými koláči paní výpravčí. Osobním vozem trvala jízda 14 hodin, doprava zboží byla pomalejší, až 3 dny. Zalistujeme-li dnešním jízdním řádem, můžeme si srovnat, oč je dnešní doprava rychlejší.
 
Slovo ke třetí etapě čtyřdenního pochodu
 
Dnes tedy půjdete velmi zajímavou etapu a dost náročnou. Jistě se vám ale bude líbit.
Start je v době od 7 do 8 hodin u turistické základny TJ Start. V první části do Rybníka se dost zapotíte, ale krajina zato stojí.
V Rybníku začínáme jít podél objektů, které zůstaly jako památka na „koněspřežku“. Jistě dáte přednost namáhavější cestě po pěšinách se zbytky tohoto vynikajícího díla před pohodlnou cestou po silnici, kde by vám mnoho ušlo. Stojí za to navštívit osadu Dolní Dvořiště s pěkným kostelem. Z okolí Trojan budou i pěkné výhledy na rakouskou stranu, poutní místo Sv.Kámen a další.
V úseku, kterým půjdete od Rybníka do Pšenice, se předpokládá obnova části „koněspřežky“ včetně provozu. Stane-li se to v historicky kratší době, určitě jízdu touto tratí zařadíme do programu pochodu.
V Bujanově se rozloučíme s trasou „koněspřežky“ a odbočíme doprava. Za Skoronicemi nás čeká procházka krásným údolím, zřícenina Louzek a mnoho dalších zajímavostí. Bude-li pěkné počasí, osvěžte se v Malši pod Louzkem nebo v říčce Černé pod zříceninou Sokolčí.
„Koláčnštacijón“ budovány nejsou, ale občerstvení najdete v Dolním Dvořišti, Hradišti, Blansku a samozřejmě v cíli etapy v Kaplici.
Zde je třeba si odpočinout a nabrat sil do poslední etapy.
Bagáž vám opět dovezeme. Nutno odevzdat od půl sedmé do 8 hodin na startu.
Tak pěkné počasí a dobrý vítr – na chlazení.
 
Popis míst
 
Kaplice
 
Vznikla z tržní osady na cestě spojující Čechy s Rakouskými zeměmi. Původně náležela rodu Bavorů. V majetnictví Rožmberků prodělávala stejné změny jako sousední panství Nové Hrady, jehož byla také po nějakou dobu součástí. V pobělohorské době dochází k hromadnému poněmčování obyvatelstva. S tím souvisí založení vzorně vedené německé školy v 18.století, vedené pedagogem Kindermannem, jehož pedagogické zásady byly na tehdejší dobu velmi pokrokové. Negativní stránkou bylo poněmčování českého obyvatelstva a potlačování českého školství.
O pozdně gotickém základu farního kostela nacházíme zmínky ve 13.století. Čtyřhranné náměstí vroubí staré renesanční štíty domů. K rozkvětu města ve středověku přispěla různá privilegia a trhy. Přílišná vzdálenost od center a železnice způsobila, že Kaplice až do konce 2.světové války byla střediskem řídce osídleného podhorského kraje.
K posílení hospodářského života zde byl založen závod Jihostroj, který je neustále rozšiřován. Dnešní Kaplici vládne mládež, studující na třech středních školách a učňovských střediscích.
 
Rybník
 
Historie dnes téměř bezvýznamné pohraniční obce je zapsána již ve 14. Století, jako sídlo nižší šlechty. Památky jsou zde až z doby mnohem mladší, z počátku 19.století, kdy zde procházela první koněspřežní dráha na evropském kontinentě. Jsou to zbytky náspů a nádraží pomník, věnovaný zakladateli této vynikající stavby F.A.Gerstnerovi.
 
Trojany
 
Tvrz se zde nacházela již ve 14.století. vystřídala řadu majitelů, naposled to byli páni z Trojan. Význam ztrácí po roce 1614.
 
Pšenice
 
Část vesnice náležela rožmberskému panství, větší část vyšebrodskému klášteru.
Do této železniční stanice se shoduje dnešní parní dráha s tratí první koněspřežní dráhy.
 
Bujanov
 
Zmínky o obci existují již v 15.století. v sousedství dnešní železniční stanice je zachována přijímací budova „koňky“.
 
Louzek
 
Výšinné hradiště při cáchovsko-vltavské stezce nedaleko Malše. Stavba je rozdělena na vnitřní hradiště, které váže skálu tvořící akropoli a předhradí. Na hradišti se nachází skupina slovanských mohyl z 8.století před naším letopočtem.
 
Sokolčí
 
V jednom skalistém výběžku nad hučící říčkou Černou je možné spatřit skromné zbytky bývalého hradu, který je od 16.století pustý.
 
Blansko
 
První zmínka o této osadě pochází z roku 1316. Podle dochovaných dokumentů patřila k novohradskému panství, s nímž sdílela společné osudy.
Původní gotický kostel byl upravován v barokním stylu.
Most přes říčku Černou se dochoval z 19.století. náves dodnes vroubí štíty starých selských usedlostí.
 
Prezident ČSSR, arm.gen.Ludvík Svoboda:
 
Cestami života
 
Z dílu I.
… Mou láskou byly odjakživa hory a nikdy mi nebylo volněji na duši, než když jsem s batohem na zádech a s turistickou holí v ruce putoval křížem krážem po hřebenech Beskyd, Karpat, Tater…
 
…Každou neděli jsme byli na horách, v létě pěšky, v zimě na lyžích. Karpaty jsme měli přece za humny. Svou vášeň pro horskou přírodu jsme sdíleli s hloučkem přátel. Byli jsme taková skupina nenapravitelných poutníků,kteří se v horování pro pěší túry sdružili právě tady, v Užhorodě, a kteří jsme se pak téměř rok co rok, i když nás služba rozptýlila později po různých městech, vytrvale sjížděli k novým a novým výpravám.
… Přikryl, ten obvykle určil a vymezil na mapě celou trasu, propočítal, kolik kilometrů musíme urazit denně, podle toho se pak předem zamluvily noclehy v turistických chatách, hájovnách, vesnických chalupách a třeba na četnické stanici, když to jinak nešlo. Odhadly se potřebné zásoby konzerv, potraviny na vaření, něco se poslalo na místa zvolená k odpočinku, ale většinu jsme nesli sami na zádech. Muži 35 kg, ženy o 10 kg méně. Stalo se, že při celodenním natřásání se potrhaly pytlíky s moukou, cukrem, solí a všechno se to promíchalo. Jednou má žena celý den nosila slušně těžký náklad okurek, aby večer zjistila, že až na jednu nejsou vůbec k jídlu. Leccos se nám přihodilo. Všechno jsme brali s humorem.
 
Hlavní akce TJ START v roce 1973
 
1.   Vítání jara – zahájení akce 100 jarních kilometrů na Rožmberku – turistická pouť.
 
24.-25.března 1973
 
2.   Šestý ročník mezinárodního pochodu Vítězství kolem Kleti. Vypsány jsou tratě na 50; 33; 17 km. Uděluje se odznak modré barvy.
 
9.května 1973
 
3.   druhý sraz Českého svazu turistů v Českém Krumlově. Bude uspořádán ve dnech 12. – 15.července 1973.
 
Na všechny akce, které pořádáme pro širokou turistickou veřejnost vás srdečně zveme. Vaše přihlášky na jednotlivé akce, korespondenci a zaslání propozic vyřídí: Václav Kubeš, Český Krumlov. Plešivec 214.
 
Pozor! Tipovací soutěž! Pozor ! Tipovací soutěž!
 
Mnoho lidí jezdí na pochod krajem pětilisté růže z Prahy. Ti, co hledáme také. Jezdí spolu, muž a žena. Mnohý si zasteskne, kéž by měla moje nynější, případně budoucí, stejné zájmy jako já. Starší, asi v důchodu. Nejde jim o kilometry, ale hlavně hodně poznat, vidět a upevnit zdraví. Něžná polovina této dvojice, která se pravidelně zúčastňuje našich pochodů, kdysi prodělala těžkou nemoc. K zlepšení zdraví jistě přispěla i turistika.
Přejeme jim hodně pěkných dojmů z našeho pochodu a vám ostatním navíc úspěch v pátrání. Těch šedovlasých pánů tolik na pochodu není. Dvojic manželských je ještě méně. Tak snad budete mezi 600 účastníky v pátrání úspěšní.
Pozor: výsledky svého pátrání – jména a startovní čísla vhoďte opět zítra do schránky při startu etapy. Nezapomeňte udat svoji adresu, aby vám mohla být doručena případná výhra.
 
Pozor! Pozor! Pozor! Tipovací soutěž! Pozor! Pozor!
 
Stalo se při pochodu
 
Bylo krásné slunné počasí. V cíli první etapy každý odložil batoh a začal odpočívat. Hodně poutníků chladilo svá těla v měkkých vodách šumavského moře. Honza chladil vnitřnosti mokem ve „Vltavě“. Dříve ale odložil svoje exportní boty na sluníčko pod břízu. Ráno zarmouceně oznámil pořadatelům, že asi pochod nedokončí, protože ráno boty nenašel. Smutně seděl na prámu a hleděl do vody. V tom jeho zrak zazářil. Jeho boty přinesl jeden ze zahraničních účastníků s tím, že je večer uložil, aby nezvlhly a že se nikdo o ně nehlásí. Radost byla na všech stranách a poučení, že se každý má o svoje věci starat.
 
Turista vydrží mnoho
 
Ubytovat všechny účastníky pochodu krajem pětilisté růže vyžaduje hodně úsilí. Ne ale každý z turistů se rozčiluje u maličkostí. Vloni jsme se například až v říjnu dozvěděli, že v některých chatách na Lipně nebyly matrace a postižení turisté spali na zemi. Vidouce starosti pořadatelů s ubytováním ani si nešli na tvrdé lůžko stěžovat.
 
Vtipy
 
Stalo se na brodu přes Malši:
„Boženo, ty máš ale špinavé nohy“.
„Nekritizuj a koukni se radši na svoje.“
„Co bych koukal, já jsem starší.“
 
„Tak jsem včera sebral jednomu kecky, ale dnes jsem je vrátil.“
„To tě tlačilo svědomí?“
„Ani ne, ale ty kecky strašně.“
 
„José, máš mě rád?“
„Mám, kočičko, ale jestli tě má pámbů raději, tak ať si tě vezme!“
 
Text po obrázkem:
 
Jistě se těšíte do cíle tak jako skupina našich přátel z I.ročníku se těšila na meloun, který v cíli s chutí konzumují. Nutno podotknout, že tento meloun zakoupili v cíli I.etapy – Frymburku a konzumovali v cíli celého pochodu.
 
mmmmmmmmmmmmmmmmm
 
Pro účastníky pochodu
Vydala vzorná TJ START.
Neprodejné!
Zpracoval kolektiv
Členů TJ START.
 
mmmmmmmmmmmmmmmmm
 
30.06.2009 21:08:01
ptheiner

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1784 | 35%)
Ne (1673 | 32%)
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Snad někdy a někde na shledanou!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one