Toto jsou stránky pro všechny, kdo s námi prošli dlouhou cestu krajem pětilisté růže.
Rožmberk nad Vltavou
 
Hrad patři k původním, které vybudovali v jižních Čechách Vítkovci. Byl to Vítkův syn Vok, který nechal v místech, kde řeka Vltava tvořila ostroh, vystavět pevný hrad, z něhož se zachovala pouze vysoká věž Jakobínka. Ve 14.století vzniká Dolní hrad, který byl v 16.století přeměněn na renesanční palác.
Do roku 1611 byl hrad majetkem Rožmberků, později Švamberků, v pobělohorských konfiskacích přechází do rukou Buquoyů, jejichž majetkem je až do roku 1945.
V 19.století vznikl architektonicky nenáročný nový zámek, který lépe vyhovoval požadavkům tehdejšího bydlení. Dolní hrad byl regotizován na rodové muzeum, které obsahuje řadu skvostů (kazetové stropy, kachlová kamna ze 16.století, sbírky obrazů a porcelánu.)
Pod hradem se rozkládá městečko, vzniklé kolem trojúhelníkového tržiště, nadané ve 14.století městským právem. Náměstíčku vévodí architektonická památka kostela sv. Mikuláše, postaveného ve stylu pozdní jihočeské gotiky.
Nejsou to jenom historické památky hodné obdivu, ale i malebná poloha městečka, rozloženého na obou březích Vltavy.
V posledních letech bylo mnoho úvah o dalších osudech Rožmberku. Plán vybudování vltavské kaskády počítá se zatopením městečka. Zatím je jisto jen tolik, že do roku 2000 se stavba neuskuteční. Tím městečko dostalo alespoň dočasnou perspektivu a poněkud ožilo. Zásluhu na oživení mají nesporně členové MNV, kteří se snaží vytvořit zde lepší podmínky pro život. Rekonstrukce školy je významným dokladem této snahy.
Celé okolí Rožmberka má nepřeberné množství překrásných zákoutí zvoucích na výlety. Rožmberk je vhodným střediskem pro rozvoj turistické činnosti. Je východiskem pro výlety do širokého okolí a místem pro odpočinek. Toto vše vedlo členy Vzorné tělovýchovné jednoty START v Českém Krumlově k rozhodnutí, vybudovat zde turistickou základnu. Po třech letech obětavé práce, za účinné pomoci NV je základna dokončena. Může svoje pohostinné místnosti nabídnout k odpočinku i vám. Kdo se pro dovolenou v Rožmberku rozhodne, nebude zklamán.
 
Slovo ke druhé etapě pochodu
 
Dnes vás čeká náročná túra. Hodně stoupání, ale také hodně krásných dojmů.
Start je v době od 7 do 8 hodin na terase hotelu. Od půl sedmé zde můžete odevzdat věci, které si chcete nechat dovézt vozidlem. Dnešní etapa má opět tři kontroly. První je na startu, druhá v průběhu etapy a cílová je v Rožmberku u turistické základny vzorné tělovýchovné jednoty START.
Dnes si prohlédnete zajímavé přírodní útvary: Čertovo kopyto, Čertova stěna, Vyklestilka. Máte možnost si prohlédnout vynikající stavební památku – klášter ve Vyšším Brodě. Zde také stojí za povšimnutí snaha současných stavbařů a úprava panelové výstavby za užití dřeva.
Občerstvení je možné v Loučovicích, Vyšším Brodě a v cíli etapy.
V Rožmberku Vás čeká večerní program.do cíle etapy je třeba dojít v době od15-18 hodin. Večerní program začíná v 19.30 hodin. Od hodiny duchů by měl být všude klid.
Ubytování bude stísněné.jedinečnost Rožmberka nás ale nutí dělati zde etapové místo. Prosíme předem za omluvení těžkostí, které vás zde čekají.
 
Pozor! Soutěžní typ! Vyhlašujeme pátrání!
 
Hledáme ženu – blondýnku – 92-70-96. Na druhý ročník přišla nehlášena, že má stan. To ale neměla. Zato společně s kamarádkou (tmavovláska, milá, také na pochodu – pozor s manželem) napsaly moc hezký článek do Mladého světa. Turistiku miluje, je členkou TJ START, toulá se hodně s patnáctiletým chlapcem a když mu chce dát rodičovské pokárání, musí si vzít stoličku (a to sama měří více než 170 cm)! Ráda plave (jezdí do Třeboně), pije černou kávu a čte knihy. Však mezi nimi tráví hodně času.
 
Úkol pro účastníky pochodu: podle popisu zjistit jméno a startovní číslo. Zjištěné skutečnosti vhoďte opět zítra při startu do schránky. Nezapomeňte napsat svoje jméno. Správné odpovědi budou slosovány. Prémie: zaplacené startovné na příštím ročníku pochodu.
 
Popis míst
 
Medvědí stěna
Zalesněný vrch, vysoký 934 m.n.m. Z úbočí nás okouzlí vyhlídka na vodní plochu Lipenského jezera.
 
Čertovo kopyto
Známé pod románským názvem Cikánský hrad. Je to skalní útvar tyčící se nad břehy Lipenského jezera ve směru Medvědí stěna.
 
Loučovice
První zmínka se datuje z roku 1361, kdy patřily k poddanským vesnicím kláštera ve Vyšším Brodě. V druhé polovině minulého století zde byl zřízen papírenský závod „Vltavský mlýn“. Stavba byla dokončena v roce 1866 Arnoštem Porákem. V roce 1901 to byl závod na výrobu lepenky. O důležitosti výroby svědčí to, že v roce 1909-1911 byla pro ni vystavena samostatná železniční dráha z Rybníka. Dnes se rozrostly na téměř dvoutisícové městečko. Papírna poskytuje zaměstnání nejen místním obyvatelům, ale i stovkám dojíždějících ze širokého okolí.
 
Čertova stěna
Chráněný skalní masiv, jehož vrcholek nazývaný Čertova Kazatelna poskytuje výhled na pohraniční hory a do údolí Vltavy, nejpoutavější hlavně v době, kdy se zde konají vodácká klání na dravém hučícím toku. Stěna stávala v cestě plynulé dopravě dřeva ze Šumavských lesů, snaha o úpravu v době rožmberské nebyla úspěšná. Čertova stěna se smíšeným lesním porostem, z něhož nejcennější výskyt vřesovce pleťového, spadá od roku 1956 do přírodní rezervace.
 
Vyklestilka
Částečně zalesněný povrch, vzbuzující údiv hlavně romantickými skalními útvary, za jasného počasí vyhlídkou na rakouskou stranu s nejvyšší horou Sternstein 1125 m.n.m.
 
Vyšší Brod
Existence osady se datuje již před založením kláštera, o němž jsou první zprávy z roku 1259. Postupně byl svými příznivci z rodu Rožmberků vybaven značným majetkem. Stává se soběstačným. Politický význam ztrácí po zrušení poddanství, jehož působnost a činnost se zaměřuje na šíření katolického náboženství a rozmnožování majetku. Celý klášter je významná architektonická památka, skrývající návštěvníkům mnoho pozoruhodností, předně klášterní kostel P.Marie. pod kněžištěm se nachází hrobka rožmberského rodu. V jedné z klášterních kaplí je uchována kopie Vyšebrodské madony. Klášterní knihovna se svými 70000 svazky patří mezi největší toho druhu u nás. To je slavná minulost, ale jako všude, se i zde nachází na každém kroku současnost a budoucnost cestou moderní výstavby. Přehrada při vjezdu do městečka ve směru od Lipna slouží k vyrovnání stavu vody. 24 hodin zpracovává vodu, kterou zachytí z kanálu podzemní lipenské hydrocentrály.
 
Hrudkov
Původní osada byla jednou z poddanských vesnic vyšebrodského kláštera. Poblíž plicní léčebny stojí dodnes 500 let stará lípa. Léčebna nemocí dýchacích cest zde byla zřízena pro vyjímečné klimatické podmínky. Nynější areál budovy vznikl rozšířením a úpravou objektů používaných při stavbě lipenské přehrady jako ubytovny.
 
Vzorná tělovýchovná jednota START Český Krumlov
 
V letošním roce je naší TJ šest let. Nejsme nijak početní, jen stovka členů, k tomu tři oddíly mládeže. Každoročně pořádáme dvě významné akce a to:
Mezinárodní pochod Vítězství kolem Kleti. Je to jednodenní pochod pro turisty všeho věku a jakékoliv výkonnosti. Jsou vždy připraveny tři tratě 17 – 33 – 50 km. Každý si volí trať podle svých sil a chuti. Účastníci, kteří absolvovali trať, dostanou v upomínku vkusný odznak. Pochod má start vždy 9.května na náměstí v 7.hodin.
Mezinárodní etapový pochod krajem pětilisté růže. Letos již čtvrtý ročník. Je to první pochod u nás, kde se udělují účastníkům medaile. Kapacita ubytování v jednotlivých etapových místech nás nutí omezovat účast a tak každoročně musíme mnoha zájemcům odříci. Pochod se koná vždy v první polovině září.
Turistickým přátelům z celé vlasti nabízíme k použití naší základnu v Rožmberku. Je vhodná i pro vícedenní pobyt. Dobré sociální zařízení, klubovna, kuchyňka. Sleva na turistickou známu (?), možno platit bony.
 
Vtipy
 
Jakou jsi dal značku tomu inzerátu, co hledáš společnici na putování za pětilistou růží?
S poctivostí nejdál dojdeš.
A kam jste až došli?
Do zámecké zahrady.
 
Snář
 
Nepochybujeme, že opět budeme mít krásné sny. Kdo by po náročné túře tvrdě nespal? Pro vaší potřebu další část snáře pro vyložení snů:
 
Hospoda – poseděti a vypíti si:
I ticho ženu naučíš křičet.
 
Hostinec viděti u cesty:
Potřebuješ odpočinek.
 
Hrušky se stromu trhati:
Pro svoji neopatrnost budeš pykat.
 
Chlupatá prsa míti nebo viděti:
Kříž s penězi – pokoj se zdravím.
 
Chůvu potkati, viděti, najmouti:
Chystej výbavičku!
 
Inzerát si dáti do novin:
Zjistíš, že tvoje milá není taková, jak sis představoval.
 
Jablko rozkrájeti, snísti:
Čeká tě loučení.
 
Volné vstupenky
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Volná vstupenka k prohlídce
Kláštera Vyšší Brod
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Volná vstupenka k prohlídce
Hradu Rožmberk
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Soutěžní křížovka
 
Vodorovně: A-dopravní prostředek; část prstu dravce; travnatá krajina; úloha. B – příslušník evropského národa; PRVNÍ ČÁST TAJENKY; plť. C – Arabské mužské jméno; organizační služba; jméno spisovatele Neumanna; předložka; vyvřelina. D – léčivý přípravek; ovčí rouno; šumivé víno; část těla; 24 hodin. E – název písmene; cenná poukázka; latinsky „umění“; citoslovce slepičího hlasu; pokolení; zápach; SPZ Č.Krumlov. F – být nemocen; jihoamerická řeka; bezkmenná dřevina; kosmické nosné těleso. G – příslovce způsobu; útok; odbyt strojů a nářadí; německý filosof; jednotka síly zvuku. H – citoslovce; mužské jméno; výstražný světelný maják plovoucí na moři; strunatec; norský lidový spisovatel; značka molybdenu. I – DRUHÁ ČÁST TAJENKY. J – násep; citoslovce zdůrazňující zápor; druh pepře; citoslovce podivu.
Svisle: 1 – příslovce místa; polosuchá travnatá krajina. 2 - hornina; západočeské město. 3 – ne jinak; nervový otřes; sovětská řeka. 4 – lidový kurz ruštiny; příslovce místa; korálový ostrov. 5 – značka ústní vody; záporná elektroda. 6 – kana; nervově paralytický plyn. 7 – část těla; radioaktivní prvek; lodní lůžko. 8 – starší mužské jméno; pevně spojená místa. 9 – jihočeské město; název české obce. 10 – součást palivové nádrže; vánoční ryba. 11 – vybrané chování; výtěžek. 12 – mužské jméno; kůň; domácky Karel. 13 – místo zrodu; dřevěná truhla. 14 – nemoc způsobená nadměrným pobytem na slunku; středoamerický stát.15 – sloní zub; rýnský nákladní člun; naklánění lodi při bočním tlaku; tučnolistá rostlina.
 
Pozor: Křížovkou se nejen můžete rozptýlit, ale můžete i vyhrát. Vyluštěnou tajenku odevzdejte při startu zítřejší etapy. Nezapomeňte na lístek napsat svoji adresu. Slosování bude v cíli.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Vydala vzorná TJ START.
Neprodejné!
Jen pro účastníky pochodu!
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27.06.2009 07:27:30
ptheiner

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1784 | 35%)
Ne (1673 | 32%)
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Snad někdy a někde na shledanou!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one