Toto jsou stránky pro všechny, kdo s námi prošli dlouhou cestu krajem pětilisté růže.
Tak jste zde zase?
 
To Vám nestačilo jak jste v minulém ročníku zvlhli? A v prvním ročníku pochodu bloudili? Vidíme, že se nedáte ničím odradit, že jste se zamilovali do krás Šumavy.
Vítáme Vás na čtvrtém ročníku pochodu krajem pětilisté růže. Přejeme plno krásných dojmů a zážitků.
 
Český Krumlov – o rok starší
 
Účastníci minulých ročníků pochodu krajem pětilisté růže si jistě odnesli mnoho zážitků z našeho města. Každému i sebekratší návštěva dokáže, že je zde nepřeberné bohatství zajímavostí a památek. Plným právem byl Český Krumlov prohlášen městskou památkovou rezervací. Kdo si město jednou blíže prohlédl, jistě si jej zamiloval a rád se sem vrací.
Mnoho z Vás navštěvuje Český Krumlov pravidelně. Chceme se s Vámi ohlédnout nazpět, co v našem městě je nového, co se změnilo.
Velká pozornost je věnována zachování a rekonstrukcím památek. Pokračovaly práce na asanaci historického jádra města. V Horní ulici byly dokončeny inženýrské sítě a před dokončením jsou čtyři objekty a divadelní scéna SKP. Zahájena byla oprava muzea a dalších pěti objektů.
V nové výstavbě bylo dokončeno sídliště Nádraží s 551 byty, mateřskou školou, 22třídní ZDŠ, dokončováno je zbývající vybavení. Je budován další objekt s 25 byty, hospodářská část nemocnice, pokračuje stavba plynovodu.
OSP dokončil dům dětí a mládeže, čerpací stanici benzinu. Zahájen byl zkušební provoz pohyblivých schodů, opravena střecha chrámu sv. Víta, pokračuje rekonstrukce budov pro soustředěnou péči o důchodce. Pokračuje stavba vodovodu na Plešivci. Pokračuje náročná stavba kanálu pro odpadní vody z Větřní. Bude dokončena v příštím roce.
Nechť Váš pochod Vám umožní poznat vykonanou práci obyvatel našeho města a okresu. Budete-li mít otevřené oči, poznáte veliké změny, ke kterým u nás došlo.
Přejeme Vám mnoho zdaru a krásných zážitků. Nashledanou v příštím roce na II. srazu turistů.
 
Český Krumlov
 
Jak, kterak tě mám oslovit, básni českokrumlovská, vlno zkamenělá, vílo zakletá, Sněhurko zabloudilá do našich střízlivých dní? Spi a neprobouzej se v křišťálové rakvi z noci měsíčné! Perlo nejvzácnější z českých měst, zářící na čelence minulosti, chloubo rožmberská! „Šedou vdovou rožmberků“ tě nazval v jedné evokaci velký Adalbert Stifter a to je zkratka nejvýstižnější.
Nevím, mám-li začít svou chválu na ochozu renesančním věže, kde ze zdiva shlížejí hlavy lví, nebo na schodišti Bellarie v zámeckém parku, či dole u řeky, nad jejímž lunatickým stříbrem se tyčíš hrade!
V zámecké zahradě jsem si nakreslil pod zeleným stínem jasanu bílé rokokové sochy vodního božstva, Neptuna a Neridek, před jejichž nohama se hemžili delfíni, úhoři a raci mezi mušlemi a i kamenné žáby s vypoulenýma očima. Kousíček dál stály čtyři jiné sochy personifikující roční časy, a zas kamenné vázy a půvabné postavy amoretů. Toto sochařské dílo je obklopeno vybranou nádherou květin a já tu poprvé spatřil fuchsie jako stromy 150 let staré, kmeny javorů obrostlé břečťanem, habrové loubí i lipové aleje, altánky i rybníček plný leknínů, watteauovskou scenárii přesazenou do Čech.
Tolik hlasů slyším zmateně znít v tvých síních, hrade: pyšné rozkazy rožmberských, eggenberských a schwarzenberských feudálů, humanistickou učenost Aenea Silvia Picolominiho, odpovědníka krále Jiřího a pozdějšího papeže, vášnivá kázání Jana Kapistrána, mnicha a vojáka, i pološílený řev Dona Julia, císařova levobočka, při jehož orgiích bledly stěny a dole ve městě otcové zavírali své dcery na sedmero zámků.
Zpod sálu slyším řinčení pout. Kdo tě tu vězní, králi Václave? Bylo by jistě veselejší sedět někde v Praze a prázdnit číše u Zelené žáby, než se tady smlouvat s tím pyšným Rožmberkem!
Pod hradbami troubí jeleni.
Napni lučiště a vyjeď si na lov, můžeš-li!
Jen medvědi tu zůstali na památku. Skuteční, živí medvědi. Jedna rožmberská pošetilost si odvodila původ od italských Orsinů, kteří měli medvěda ve svém znaku. Věru, že je to pošetilost, jako bychom nevěděli, že první Vítkovec se nazýval Vítek z Prčic.
Ještě donedávna tu chodívala po nádvoří chocholatá granátnická stráž vévody krumlovského a mířila čtyřmi děly jakoby na střechy města.
Podívejme se ještě jednou z mostu Na plášti, ještě jednou obejděme všechna nádvoří, sály a komnaty s vyřezávanými kazetovými stropy, zastavme se v barokním zámeckém divadle a dobře si všimněme kulis a prospektů, jedinečných v celé Evropě. I maškarní sál se před námi oživí postavami, namalovanými na stěnách Josefem Ledererem už v polovině 18.století.
Jen zpívej fontáno, svým vysokým hlasem a ty vánku, zazvoň rozkvetlými růžemi a rosou!
 
Z knihy Lad.Stehlíka „Země zamyšlená“.
 
Čtyři ročníky pochodu krajem pětilisté růže
 
Každá věc má svůj začátek. Náš „třídeňák“ vlastně začal koncem roku 1968. To se tenkrát krátké indiánské léto chýlilo ke konci a my jsme si ještě vyrazili na tábor. Povídání u táboráku se protáhlo. Nikomu se nechtělo spát a tak se zpívalo a mluvilo ovšem možném. Především o turistice. Tenkrát ještě kralovaly jen dálkové pochody. Nám na těch pochodech pořád něco scházelo – asi takové posezení u táboráku. Rozhodla hodina duchů, neboť v té době se rodil náš „třídeňák“. Ještě sice zahalen v kouři, ale v jednom nám bylo jasno. Musí to být turistický pochod přístupný všem milovníkům přírody. Nápad prodělal několik přeměn a z jara byl oznámen lidu vandrovnímu. Zkušenosti dosud žádné a tak jsme byli napjati, jak se ujme. A on se ujal a dokonce překonal všechna naše očekávání. Zájemci se hlásili z celé republiky, i ze zahraničí. Zlatým písmem v kronice pochodu jsou zapsáni první přihlášení: Helena a Krista Kopřivovy a Marie Masná z Jablonce nad Nisou. Budou pozvány na jubilejní pátý ročník. Konečně co bychom více psali. Vždyť většina z vás se zúčastnila několika ročníků. Byli jste vlastně při tom a pomohli nám s prvními kroky. Jen trochu statistiky:
1969 – 1.ročník 136 vandrovníků
1970 – 2.ročník 391 vandrovníků
1971 - 3.ročník 404 vandrovníků
1971 - 4.ročník ??? vandrovníků
Od 2.ročníku již nemůžeme uspokojit k naší největší lítosti všechny zájemce. Letos jsme pochod rozšířili a i přes to jsme museli zájemce odříci.
 
Tipy na prohlídku města
 
Máte-li do startu pochodu volný čas, doporučujeme vaší pozornosti:
-       Budějovická brána s domy střelců nad potokem
-       Ulička „V jámě“ vedoucí za Budějovickou branou
-       Zbytky městského opevnění „Bašta“ u brány pivovaru
-       Celý areál zámku, včetně zámecké zahrady s otáčivým hledištěm
-       Uličku Parkán s domem po spisovateli J.Mařánkovi
-       Českokrumlovské náměstí
-       Budovu v Panské ulici, kde je turistická ubytovna
-       Gotický dům s kresbou koně v kolébce v uličce pod náměstím
-       Dům Jakuba Krčína „Na louži“
-       Domy s mázhausy a sgrafity v Kájovské ulici
-       Zbytky městského opevnění před mostem
-       Rekonstruovanou „Rybářskou uličku“
 
Budete-li mít více času, nabízíme pěknou podívanou z objížďkové komunikace.
Za prohlídku stojí i klášter Minoritů a Klarisek.
 
Omlouváme se vám, že nemůžeme zatím doporučit prohlídku „Horní ulice“ s řadou památek. Je celá rekonstruována a po dokončení oprav se vám bude určitě líbit.
Odpočinout si můžete v městských sadech nebo zámeckém parku.
Velmi hezké posezení s výhledem na město je na terase hotelu Vyšehrad.
Přejeme pěkné zážitky a dobrou pohodu před startem.
 
Před startem IV.ročníku mezinárodního pochodu krajem pětilisté růže.
 
Prezentace účastníků pochodu a jejich ubytování se provádí v budově MěNV na náměstí. Štáb je zde ve středu i čtvrtek do 01 hod., ráno od 05 hodin.
Start první etapy je ráno v 08 hod. na 2.zámeckém nádvoří. Do té doby je třeba odevzdat věci, které si chcete nechat odvézt vozidlem. Zabalte si vše dobře a opatřete visačkou, kterou vám dají pořadatelé. Věci v pořádku dostanete v místě ubytování po 16. Hodině.
Každá etapa bude míti nejméně 3 kontroly. Vstupní při startu, dále na polovině cesty a na konci etapy. Kdo neprojde těmito kontrolami, nebude mít přiznanou etapu.
Prosíme vás, zbytečně na trase nepospíchejte. Nikomu se neměří čas. Jde o to co nejvíce vidět a poznat.
Se všemi problémy se obracejte na pořadatele, kteří se pokusí vytvořit co nejpříznivější podmínky pro absolvování pochodu.
Další informace obdržíte ve vydání těchto novin pro jednotlivé etapy. Přejeme mnoho hezkých zážitků.
Starty jednotlivých etap jsou plánovány od 7-8 hodin. Poslední etapa bude mít start od 5-7 hodin. Tím vám chceme umožnit dobré spojení pro odjezd.
V cíli každé etapy je třeba být do 18. Hodin. V první etapě je třeba být u lodi do doby odjezdu, který je plánován na 15 a 16 hodin.
Cíl pochodu v neděli je připraven od 10.30 hod. do 15.hodin.
Přejeme hodně hezkých zážitků.
Značení tratě je provedeno pětilistými růžemi velikosti 10 cm!
 
Oblastní odznak Šumavy
 
Mnozí z vás již víte o vydání velmi pěkného oblastního odznaku Šumavy. Vydaly jej společně Okresní výbory ČST v Klatovech, Českém Krumlově a Prachaticích.
Podmínkou pro získání odznaku je zakoupení záznamníku na OV ČTO uvedených okresů. Do záznamníku si necháte potvrdit návštěvu předepsaných míst. Celkem je nutno navštívit nejméně 1.míst a to:
7.míst z těchto 15.:
Boubín
Český Krumlov
Horní Planá
Husinec
Kašperské Hory
Klatovy
Kleť
Modrava
Plešné jezero
Prachatice
Rábí
Rožmberk)+
Vimperk
Vyšší Brod)+
Železná Ruda
 
10 míst z těchto 45.:
Antigl
Černá v Poš.)+
Černíč
Čertova stěna)+
Dívčí kámen
Dolní Dvořiště)+
Frymburk
Hojsova Stráž
Horažďovice
Horní Vltavice
Hrad Hus
Chudenice
Javorník
Kašperk
Klenová
Kratochvíle
Kuklov
Lhenice
Libín
Lipno)+
Malenice n. Vol.
Malšín-Ostrov)+
Mářský vrch
Medvědí stezka
Nýrsko
Pancíř
Rejštejn
Rybník)+
Slavkov
Soumarský Most
Srní
Stachy
Strážný
Sušice
Svatobor
Sv.Tomáš
Švihov u Klatov
Velhartice
Větřní
Vlachovo Březí
Volary
Zadov
Zatoň)+
Zlatá Koruna
 
(místa označená )+ navštívíte v rámci pochodu).
 
Přejeme hodně hezkých zážitků při návštěvě Šumavy.
 
Divadelní festival v Českém Krumlově
 
Člověka vždycky láká hlavně to, co je neobvyklé a nepodobá se ničemu, co už zažil. Třeba i tento požadavek vedl jihočeské divadelníky v čele s Joanem Brehmsem k tomu, aby vžitou představu, že při představení divák musí sedět a před ním se na jevišti mění kulisy, obrátil naruby.
V zámecké zahradě před zámečkem Bellárií postavil důmyslný vynález, aby se mohli v duchu přenést do prostředí hlubokého lesa na venkovské zápraží, či na nádvoří šlechtického zámku přesně tak, jak autor hry předepisuje.
Každý, kdo alespoň jednou za minulých sedmnáct let sledoval Lucernu, Babičku, Sen noci svatojánské nebo poslední Hrubínovu hru – právě pro krumlovský divadelní festival napsanou – Krásku a zvíře, nám jistě dá za pravdu, že dojmy z představení byly nezapomenutelné.
A vůbec se nebudete divit tomu, co nám napsal pražský přítel na pohlednici z římského Kolosea: „To krumlovské je lepší, to se přece točí!“
 
Naše poznámka: Abychom umožnili turistům návštěvu otáčivého hlediště, zabezpečili jsme pro příští rok celkem tři představení, která budou moci navštívit účastníci II. srazu Českého svazu turistů.
 
Pozvánka na výstavu
 
Nelákalo vás nikdy přenést se do starých časů, kdy se nikam příliš nechvátalo, usednout do kočáru, tak jako před 140. Léty a vyjet si koněspřežkou na výlet? Vidět , jak vypadá veleelegantní kočár, Hanibal s mohutným pérováním, jak odvážně vznosný byl oblouk jedenáctimetrového viaduktu u Trojan nebo jak vypadala drážní přepřahací stanice?
To všechno moc pěkně ukazuje výstava v českokrumlovském muzeu. Obdivovali se jí již návštěvníci v Českých Budějovicích, Praze i Linci a my věříme, že se bude líbit i vám.
 
Soutěže pro vás
 
Vážení přátelé. Chceme , aby se vám na pochodu líbilo. Proto jsme pro vás připravili celkem tři soutěže. Kdo splní stanovené podmínky, může ve slosování vyhrát prémii. Za každou soutěž je stanovena hlavní prémie: zaplacené startovné na příští ročník pochodu.
Budou to tyto soutěže:
1.   Křížovka s tajenkou v č.3
2.   Soutěž o pochodu v posledním čísle
3.   Tipovací soutěž, ve které bude za úkol dle stručných údajů nalézt účastníky pochodu. Tipy budou v každém čísle.
 
Ať vám to dobře šlape a kilometry utíkají.
 
Vtipy
 
Franto, půjč mi sirky, ať rozdělám táborák
To myslíš, že jich mám tolik?
 
Mandarinko, proč si jdeš vždycky sednout před boudu, když začnu zpívat?
To aby si kluci nemysleli, že tě mlátím.
 
„Františku, proč jsi tolik smutnej?“
„Ale zapomněl jsem doma brejle a teď si nebudu moci při odpočinku číst Vandrovník“!
 
Výhody turistiky:
Pěší: Kdepak auto! Taky mi může prasknout puchýř, ale nepotřebuji rezervu.
Vodní: Alespoň mne neotravují stopaři!
Cykloturistika: To, co si nevydupu, tak nemám!
Požitkář: Zítra jasno! Přivezou Budvar!
 
Turistický snář (část první):
 
Viděti atlety: Pěstuj svoje tělo, neboť i nejmenší pole nese úrodu
Babička: Neměj obavy, jsi pod dobrou ochranou.
Býk: Ničí tě vášeň, která tě příliš ovládá!
Citrony (různé): Budeš-li rozumný, vyhneš se mnohým nepříjemnostem.
Čáp: Tvoje rodina bude požehnána přírůstkem.
Datle: Tvoje vášeň bude odměněna, užívej proto, co den přinesl.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Vydala vzorná TJ START.
Neprodejné!
Jen pro účastníky pochodu!
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
17.06.2009 06:02:49
ptheiner

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1784 | 35%)
Ne (1673 | 32%)
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Snad někdy a někde na shledanou!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one