Toto jsou stránky pro všechny, kdo s námi prošli dlouhou cestu krajem pětilisté růže.
Srazový zpravodaj
Polní číslo 1 – pátek 13.7.1973
 
Jedna z historických perel jižních Čech otvírá své brány, aby uvítala lid turistický z celé naší země i ze zahraničí na celostátním srazu turistů. O to, aby se u nás cítili co nejlépe, se starala již dávno před vypuknutím akce velká skupina nadšených lidí, pro něž bude největší odměnou spokojený úsměv na tvářích vás všech, kteří jste se rozhodli prožít několik dní v dobré pohodě, mezi svými.
Jak srdečná a přátelská atmosféra zavládla jak na tábořištích, tak na cestách pěšího, motorizovaného či cykloputování, bude záviset do jisté míry i na vás.
Na nás nepřipadá úkol jistě malý, jestliže vás chceme informovat o pohybu tohoto velkého mraveniště lidí, které se každý den rozprchne do všech směrů za svým cílem nebo zachytit radostnou atmosféru, kterou žije tábořiště. S tím vás pak s dávkou jisté objektivity seznámit. Zachytit nejkrásnější i méně příjemné dojmy se nám podaří u minimálního množství účastníků, proto každý vlastní příspěvek (kresba či text) jednotlivce i skupiny bude vítán. Ty nejnápaditější budou použity v okresním tisku. Každý výtvor můžete v průběhu srazu ponechat v budově označené TISK (v podkroví) v Jelení zahradě.
 
Slavnostní zahájení
Slavnostní tóny pochodové hudby zahájily manifestaci všech přítomných účastníků II.celostátního srazu turistů v Českém Krumlově. Pestrobarevný průvod s řadou transparentů s nápisy přítomných okresů Jihočeského kraje a nespočetných tělovýchovných jednot z celé republiky s nezbytným vlajkovým čelem manifestoval sílu sportovců, kteří se účastní této významné akce. Očím pozorovatelů, kteří hustě lemovali chodníky města se pak naskytla i nebývalá podívaná na pestrobarevné kroje výprav. Jistě jim neuniklo, že turisté se nepřesunují jenom po vlastních nohou, ale možností je víc, jak dokázala pádla v rukou vodáků a projíždějící cykloturisté.
V cíli na historickém náměstí pak utvořila mohutný dav, který se zaujetím sledoval oficiální zahájení srazu, které se konalo za přítomnosti čelných představitelů ústředních, krajských, okresních i městských orgánů. Jménem štábu srazu přivítal hosty vedoucí Jaroslav Hora. Velmi lichotivě pro všechny organizátory i obyvatele města vyznělo poděkování za pohostinnost a organizaci z úst předsedy ÚV Českého svazu turistů s.Veselého, který zároveň vyzdvihl jeden ze základních cílů srazu, manifestační podporu politice strany a vlády. Vedoucí společné delegace ÚV ČSTV a ÚV ČTO s.Břehovský vyslovil poděkování všem představitelům státní správy našeho města za podporu, kterou poskytla akci, jež svým významem daleko přesahuje rámec okresu. Za turistické organizace socialistických států pozdravila sraz s.Snažena Zacharinová, místopředsedkyně turistické federace při Ústředním turistickém svazu Bulharska. Za společnou delegaci politických orgánů, organizací NF a ONV v okrese promluvil předseda OV NF s.Vojtěch Pařízek, který ocenil snahu turistických organizací naplnit aktivní činností závěry XIV.sjezdu KSČ. Na závěr slavnostního zahájení odeslali účastníci pozdravné telegramy ÚV KSČ a ÚV NF.
 
Kulturní zápisník
K nejpůsobivějším akcím v kulturním programu v rámci srazu bude jistě patřit koncert barokní hudby ze skladeb zlatokorunského rodáka A.Borového a jeho současníků v křížové chodbě kláštera. Skladby provedou žáci LŠU a členové orchestru JD. Průvodním slovem a četbou doplní A.Severa, místní kronikář a Věra Hrubá.
 
Kukátkem mezi prvními účastníky
Nesporně k prvním návštěvníkům patří staří známí členové turistického oddílu Lokomotiva Košice, jichž k nám přijelo 15 dospělých a 3 děti. Kromě sbírání dojmů na trase třídenního putování se tentokrát zaměří na plnění odznaku „Turista ČSSR“. V předstihu se seznámili s některými zajímavými místy okresu (Slavkov, Lipenská přehrada). V Českém Krumlově nejsou poprvé, ale rádi se sem vracejí. Proč? Upoutala je jak malebná krajina, tak i množství zachovalých historických památek.
Pozoruhodný je výkon mladých turistů z TJ Lokomotiva Sokolov, kteří dorazili pěšky z Přimdy, v osmi dnech překonalo 14 účastníků 3752 km. Že se nezalekli ani ti nejmladší, o tom svědčí stáří 5 let Bohunky Randákové.
 
Je středa odpoledne.
K prezentaci přijíždí řada cyklistů. Zřejmě nějaká skupina TOM. Zaujala nás disciplina a vzorné vystupování účastníků. Ptáme se vedoucího a už po prvních slovech pokyvujeme s uznáním hlavou. Jsou to příslušníci TOM 2601 z Karviné. Na kolech vyjeli z Tábora. Do Českého Krumlova ujeli 100 km a dalších 25 km kola tlačili. Jeden „Tomík“ se nám zdá zvlášť mladý. Jmenuje se Michal Ripp a teprve v listopadu mu bude 8 let. Bude nejmladším cyklistou?
Někdo se chlubí jen slovy. Karvinští se mohou pochlubit činností. A jakou? Na srazu jich je 22, z toho jich je 11 nositeli III.výkonnostní třídy mládeže a 4 III.výkonnostní třídy (dospělí). 17 jich nosí bronzový odznak „Turista ČSR“ a z toho 9 již splnilo podmínky i pro stříbrný. Všichni mají odznak „Mladý Turista“ a je pochopitelně samozřejmé, že celý oddíl splnil i 100 jarních kilometrů. Uznáte jistě, že toho je na jeden oddíl dost. Chodí pěšky, jezdí na kolech i na lyžích. Na srazu se zúčastní autobusových zájezdů a projdou naučnou stezkou městem. Chtějí se vrátit se splněným oblastním odznakem „Šumava“. Ať se jim to tedy vyvede!
 
Dva typy pro volné chvíle v Českém Krumlově.
V budově MěNV je otevřena výstava „Proemium“ zaměřená na sovětskou grafiku.
V muzeu (2.zámecké nádvoří) je výstava mincovnictví a to přímo v prostoru bývalé mincovny.
 
Milá návštěva
Ve středu bylo na tábořišti jen několik desítek účastníků. Zatímco většinou ještě odpočívali, probíhal ve štábu čilý ruch. Vždyť přípravy prakticky vrcholily. Tehdy se objevila. Nenápadná a skromná, jak ji všichni znají. Přišla se podívat na přípravy, povzbudit, a popřát hodně zdaru. Jen tak, zcela neformálně. Turistům fandí a má radost, že pořádají tak pěknou a rozsáhlou akci. Pochopitelně nás těší, že hodnotí přípravy s uznáním. Těší nás to tím více od ženy, která ví „zač je toho loket“, která se i přes svou drobnou postavu dovede poprat s vodním živlem v peřejích Čertových proudů i jinde. Už víte, kdo to je? Samozřejmě Lída. Tedy oficiálně – několikanásobná mistryně světa a zasloužilá mistryně sportu Ludmila Polesná.
Ještě než odjedete, nezapomeňte si prohlédnout výstavku stanů. Nejdete tam typy vhodné pro pěší turisty i velké stany pro mototuristiku a vícedenní táboření.
 
Těžký je život pořadatele
Pracovat ve štábu není jednoduché, zvláště je-li přísně veden jako na našem srazu. Nezasvěcení ani neví, jaká panuje disciplina. Tak je kupříkladu zakázáno, aby některému členu „tekly nervy“. Pokud by se tak mohlo stát, musí se dodržet tento postup:
a)   najíst se
b)   nepomůže-li to, počítat do 100
c)   nepomůže-li ani to, nasadit úsměv č.2
 
Nervy mohou téci až od pondělí 7.00 hodin.
 
Vynalézavost při tvorbě programu zřejmě nemá konce. Dokázalo to věšení transparentu v Jelení zahradě. Jistý blíže nejmenovaný předseda TJ vystoupil na žebřík a delší chvíli pracně upevňoval transparent provazem ke stromu. Po skončení této činnosti před zraky turistů u prezentace obřadně odřízl přebytečný provaz a vážně sestoupil se žebříku. Ejhle! Transparent ležel opět na zemi, jakoby chtěl připomenout, že je přece jen lépe přeříznout přebývající provázek než ten, na němž je transparent připevněn. Nervy pozor! Na svá místa pochodem vchod!
 
Srazový Zpravodaj připravilo tiskové středisko ve složení:
Ing.Vítek Vladimír, Slípka Stanislav, Křížová Anna, Studená Anna, Talichová Marie.
 
25.04.2009 22:17:26
ptheiner

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1784 | 35%)
Ne (1673 | 32%)
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Snad někdy a někde na shledanou!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one