Toto jsou stránky pro všechny, kdo s námi prošli dlouhou cestu krajem pětilisté růže.

TAKÉ KRUMLOVŠTÍ TURISTÉ OSLAVUJÍ.


Čtyřicet let pochodu „Krajem pětilisté růže“.
 
Ano i turisté mají v letošním roce důvod ke vzpomenutí a k oslavám. Vlastně ne jeden , ale hned dva důvody. Tím prvním bylo 11. června 120. výročí založení Klubu Českých Turistů.
Tím druhým bude v srpnu, a to ve dnech 21. až 23., 40. ročník Dálkového a turistického etapového pochodu „Krajem pětilisté růže“ , na který je již nyní přihlášeno více než 350 aktivních pochodníků. Každý den na ně čekají 3 až 4 různě dlouhé trasy (v rozmezí od 15 do 35 km) , ze kterých  si  každý může vybrat  podle své chuti a zájmu , ale zejména podle své výkonnosti.
   Poprvé byl pochod uspořádán v roce 1968 a hned v prvním ročníku měl mezinárodní účast. Byli zde - kromě českých a slovenských - turisté z Rakouska , Německa  a  Holandska.
 V prvních ročnících se vždy vycházelo z Českého Krumlova , spalo se v oblasti Lipenského jezera – tedy buď ve Frymburku , na Lipně nebo v  Horní Plané. Cíl této první etapy býval v Černé v. Poš. , odkud byli pochodníci převáženi loďmi lipenské flotily na místo noclehu. Druhá etapa končila v Rožmberku a třetí den se došlo zpět do Č. Krumlova. Cíl pochodu byl na Křížové hoře, kde účastníci – kteří absolvovali celý pochod – dostali medaile , seřadili se a s hudbou šli průvodem dolů do města. Tam na náměstí bylo slavnostní ukončení celé akce.
 Ani start pochodu nepostrádal slavnostnosti. Na nádvoří zámku byli účastníci přivítáni „pa-
nem vladařem“ a jeho družinou. Od něj se jim dostalo „povolení po jeho zboží choditi“, po- kud se ovšem  „budou řádně chovati, nečiniti žádných neplech aniž jinak škoditi“.
   Na organizaci byly tyto ročníky dosti náročné, protože bylo nutno zajistit ubytování a stra- vování na více místech a také přepravu zavazadel; tj. obstarat nákladní auto i četu „naklada-
čů“ čili „bagážníků“. Po vyložení batohů z auta je bylo nutno srovnat podle startovních čísel,
aby při výdeji šlo vše hladce. Že se při tom stávaly různé legrácky není snad ani nutno zmi-            ňovat.  Ale heslem tehdejších pořadatelů bylo : „Nemožné na počkání, zázraky do tří dnů“,
a podle toho se i konalo.
  Postupem doby se ale přešlo ke hvězdicovému způsobu uspořádání pochodu. To znamenalo, že účastníci byli ubytováni na jednom místě, ze kterého vycházeli , nebo byli odváženi na růz-
ná místa startů, případně ze vzdálenějších míst cílů byli dováženi zpět.
  Se  změnou  politické  situace došlo i na možnost  chodit místy doposud zapovězenými, což pochod velice obohatilo.
 Politické poměry zasáhly i do názvu akce. Původní název „Putování za pětilistou růží“ se tehdejší vládnoucí garnituře nelíbil; byla prý to propagace feudalizmu. A tak na návrh účast- níků z Holandska byl pochod přejmenován na  „Mezinárodní  pochod přátelství“. Tento ná- zev vyhovoval a nakonec i docela vystihoval skutečného ducha pochodu. Jeden večer byl totiž vždy  „večerem přátelství“ , což bylo společné posezení zástupců všech zúčastněných národ- ních delegací.
  Po změně poměrů po listopadu 1989 jsme se vrátili k původnímu , i když trochu pozměně-
nému názvu , totiž „Krajem pětilisté růže“. Změnilo se i to, že v Českém Krumlově jsou pořá- dány vždy jen jubilejní ročníky. V ostatních letech se od roku 1990 snažíme postihnout celé bývalé Rožmberské dominium. A tak střediskem pochodu postupně byly Loučovice, Horní Planá , Volary , Prachatice , Kaplice , Nové Hrady , ale i Vimperk , Tábor , Telč , Soběslav , Třeboň a  Jindřichův Hradec.
   Protože nejen pochod , ale i jeho účastníci stárnou, začlenili jsme před 9 lety do jeho rámce
i tak zvané „Seniorské toulky“. Když totiž někdo začal u nás chodit třeba ve dvaceti letech , je mu nyní šedesát. Ale začali i starší. A tak  dnes  již  velební  kmeti prostě nedokáží ujít denně těch 25  až  35  (někdy to bylo i 42) km. Pořád se ale chtějí setkávat s dávnými přáteli a nasá- vat tu nezaměnitelnou atmosféru pochodu.
 Posledních ročníků se v průměru účastní kolem 300 turistů všech věkových kategorií. Nej-
vyšší účast byla roku 1973, kdy byl pochod pořádán v rámci celostátního turistického srazu,
jehož  uspořádáním jsme byli (tehdy ještě jako tělovýchovná jednota START) pověřeni. Na sraz přijelo přes 4000 turistů z Československa i z ciziny, z nichž se 1512 pochodu zúčastnilo.
Nejslabší byl ročník 1992 v Třeboni, na kterém bylo pouhých 142 pochodníků.
 V průběhu dosavadních 40 ročníků pochodu na něm byli účastníci z : Německa , Rakouska , Holandska , Belgie , Velké Británie , Itálie , Švýcarska , Polska , Maďarska , Bulharska , In- donésie  a  samozřejmě  i  ze  Slovenské  a  České republiky.
   A tak se letos již po čtyřicáté sejde v Českém Krumlově přes tři a půl stovky těch, kteří mají rádi  aktivní  pohyb v přírodě , kterým se naše vlast pořád jeví krásná , kteří se ale nevyhýbají   ani přátelským vztahům s příslušníky jiných národů.
 Je to důvod k oslavě?   Myslím, že ano!   A pořádný !
 
                                                                        Bohuslav Wimmer MT
                                                            mezi současnými pořadateli již jediný,
                                                                   který „u toho byl od začátku“.
 

 

 

Uveřejněno se souhlasem autora a nepatrnou připomínkou - 1.ročník pochodu se konal v roce 1969, nikoliv 1968, jak je uvedeno v článku.

07.11.2009 06:59:41
ptheiner

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1784 | 35%)
Ne (1673 | 32%)
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Snad někdy a někde na shledanou!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one