Toto jsou stránky pro všechny, kdo s námi prošli dlouhou cestu krajem pětilisté růže.

Celá stránka o pochodu - 1971

Vážení přátelé!

Ačkoliv je teprve III.ročník, je již tento pochod znám nejen v celé naší republice, ale i v zahraničí. Zvláště v zahraničí získal celou řadu přátel naší turistiky. Chceme, aby to byla příležitost k navázání celé řady nových, vpravdě lidských vztahů a přátelství bez rozdílu věku a hranic. Proto vlastně vznikl tento turistický etapový pochod s kulturně poznávací činností, doplněný o večerní programy. Jsme si plně vědomi, že takové etapové pochody mají u nás budoucnost a velký společenský význam. Během pochodu vám chceme ukázat naše nejhezčí historické památky z minulosti, ale i díla vybudovaná již v naší nové společnosti. Chceme, aby si každý účastník odnesl co nejhezčí vzpomínky na náš Jihočeský kraj a hodně nového přátelství. Chceme, aby si každý účastník odjížděl nejen tělesně, ale i  duševně spokojený a pln poznání, jak je krásná naše drahá vlast. Že se nám to v minulých ročnících povedlo, o tom svědčí každoročně veliký zájem účastníků. Vždyť loni se zúčastnilo 400 pochodníků z celé republiky a 50 ze zahraničí. Máme i řadu děkovných dopisů od účastníků, nejen z domova, ale i ze zahraničí. Nás velice mrzí, že jsme loni nemohli všechny zájemce o pochod uspokojit a museli, bohužel mnohým kvůli ubytování odříci. I když v letošním roce děláme řadu opatření ke zvýšení kapacity, máme obavy, že se nám to těžko podaří. Již teď máme řadu přihlášek z domova i ze zahraničí. Proto se na nás, přátelé, na které se letos nedostane, nezlobte. Pochopte naši situaci a zvažte, jak je tento etapový pochod náročný na organizaci, když se během pochodu spí na třech místech. Připravujeme jej se vší pečlivostí a snažíme se, aby se podařilo uspokojit co nejvíce zájemců.

Zahájení pochodu 10.9. v 8 hodin na krumlovském zámku. Přivítá vás sám Vilém z Rožmberka se svou krojovanou družinou. Za slavnostního ceremoniálu nám dovolí projít svým majetkem a dá nám doporučení k projití sousedního panství vyšebrodského.

Pozve nás na prohlídku svého zámku a tím bude pochod zahájen. Následuje prohlídka zámecké zahrady a otáčivého hlediště, kde se každoročně odehrává Jihočeský divadelní festival. Odtud pokračujeme do malebného Frymburka (asi 24 km), který leží přímo na břehu lipenského jezera (zde se můžete koupat, proto nezapomeňte vzít s sebou plavky). Zde je také konec 1.etapy. večer je připraven velký táborák s programem. Bude zde probíhat mezinárodní soutěž ve zpěvu z řad pochodníků. Je tu příležitost jak pro jednotlivce, tak pro celé kolektivy.nejlepší budou odměněni věcnými cenami. Proto nezapomeňte doma hudební nástroje.(Dopravíme je bezpečně za vámi s ostatní bagáží.) Máte možnost již nyní nacvičovat a trénovat.

 

II.etapa

Bude o něco delší a namáhavější, ale bude stát za to. (Asi 38 km.) Jde se po úplně jiné trati, než loni. Uvidíte Alpskou vyhlídku, lipenskou hráz, Luč, Vyklestilku, Vyšší Brod a Rožmberk. Zde je konec 2.etapy a nocleh.

Večer je opět připraven bohatý program plný překvapení.

 

III.etapa

Bude hřebenovka s krásnými výhledy do kraje. (Asi 24 km.) zakončení je v českém Krumlově, kde na slavnostním ceremoniálu budou předány medaile za absolvování pochodu. Zde také každý účastník po absolvování zvláštní zpovědi obdrží písemný glejt, jako doklad o svém řádném chování během pochodu pro své drahé doma.

Podle počtu puchýřů udělíme zvláštní prémie. Zároveň každý účastník obdrží brožurku člena Historického kroužku K.Veselého o historii jednoho památného domu v Českém Krumlově.

Přihlášky nejpozději do 1.srpna 1971 na adresu: Jaroslav Hora, český Krumlov, Vyšehrad 154.

S vyrozuměním, že vaše přihláška byla přijata, obdržíte složenku, abyste mohli obratem zaslat startovné. Kdo nezaplatí včas, vystavuje se nebezpečí, že bude na jeho místo zařazen jiný účastník.věříme, že pochopíte toto opatření vzhledem k velkému počtu zájemců a omezené kapacitě. V přihlášce je nutno uvést jméno, příjmení, datum narození, přesnou adresu.

Startovné:

60 Kčs pro toho, kdo požaduje ubytování.

40 Kčs pro toho, kdo si přiveze vlastní spací pytel (nutno uvést v přihlášce).

Zavazadla budou převážena od místa startu do cíle jednotlivých etap.

 

Organizovaní turisté pozor!

Členu ČST, který se na startu prokáže průkazem turisty s vylepenou platnou turistickou známkou 1971, bude na tomto pochodu již poskytnuta sleva z fondu slev a výhod ČST podle usnesení ze dne 15.1.1971. zbytek startovného až do výše 80% může startující uhradit kupóny TUS. Organizovaní turisté zašlou tedy jen zálohu 20 Kčs.

V přihlášce je nutno uvést jméno, příjmení, datum narození, přesnou adresu bydliště, příslušnost k OT ZJ, číslo průkazu turisty a okres, který jej vystavil. Pozor, jedná se o průkaz turisty a ne o členský průkaz ČFTV!

Pochod bude zakončen na Křížové hoře, kde bude vyhrávat hudba. Od 11-15 hodin se budou udělovat medaile v pořadí, v jakém účastníci dojdou do cíle. Tak budeme mít zajištěno, že stihnete vlakové a autobusové spoje všemi směry.

Během celého pochodu bude zajištěna zdravotní služba.

 

Prezentace

V okresní knihovně český Krumlov, Panská 19 (pod náměstím). Bude řádně vyznačeno.

9.9.1971 od 14-01 hod.

10.9.1971 od 06-08 hod.

 

Jak vznikla myšlenka třídeňáku

Jednoho nádherného podzimního dne roku 1968 (12. Až 19.10.) bylo uskutečněno dvoudenní táboření pod stany v Branném nedaleko Českého Krumlova.jak už to tak bývá mezi turisty, organizovanými i neorganizovanými, večer byl hlavním programem táborový besední oheň. Takový táboráček, doplněný krásnou vlahou a měsíční nocí, dovede doslova vyprovokovat nejen k opékání vuřtů a zpěvu, ale také k zamyšlení do budoucna. Tak se stalo i tehdy. Seděli jsme v kruhu, zpívali a když už vynechávaly pozvolna hlasivky, došlo k neoficiálnímu plánování činnosti naší tělovýchovné jednoty Start do dalších let. Přemýšlelo se o všem možném, mluvilo se i o třídenním putování v Knittelfeldu v Rakousku, na něž byla naše TJ pozvána v následujícím roce. A tu se zrodila myšlenka – uskutečnit něco podobného, ale originálního bez kopírování pro systém turistiky u nás. Líbila se nám forma, s jakou tuto akci v Rakousku provádějí, a zejména to, že to dělají nejen pro svou organizaci, ale pro nejširší veřejnost, chtivou se trochu proběhnout v krásném prostředí přírody. Inu Rakušané mají Alpy, tedy atraktivní oblast, ale i u nás na Šumavě máme přece nespočet kouzelných krajinných krás a navíc spoustu kulturně historických památek, i hodnot socialistické výstavby naší vlasti. A tak se zrodila myšlenka uskutečnit třídenní putování i u nás. Nápad nikoliv od stolu, ale odtud, kam nás srdce nejvíc táhne – z přírody. Táboření skončilo druhý den, ale myšlenka zůstala a zůstalo i pevné předsevzetí uvést ji ve skutek. Na výborových schůzích se myšlenka propracovávala, radili jsme se s členstvem, psali, vymýšleli formy i název. Konečně pak 3.až 6.září roku 1969 došlo k realizaci I.ročníku třídenního putování za účasti 137 chodců nejen ze všech koutů naší vlasti, ale i poprvé za účasti mezinárodní – chodců z Rakouska, Holandska a Švýcarska. Výsledek byl skutečně neočekávaně hezký a rázem se tento pochod stal populární a největší akcí toho druhu v ČSSR. Ze všeho největší radost jsme měli z toho, že jsme účastníkům ukázali krásy našeho okresu, které mnozí vůbec neznali a navíc, že se na pochodu vytvořil skutečně radostný kolektiv lidí se vztahem k přírodě i lidem, že vzniklo mnoho přátelství mezi chodci, která dosud trvají, a to je skutečně milé a také dnes potřebné.

 

13.03.2009 06:34:26
ptheiner

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1784 | 35%)
Ne (1673 | 32%)
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Snad někdy a někde na shledanou!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one