Toto jsou stránky pro všechny, kdo s námi prošli dlouhou cestu krajem pětilisté růže.
Státní hrad a zámek
Rožmberk nad Vltavou
 
Hrad Rožmberk vznikl jako středověká pevnost ve 13. Století. Založil jej rádce a věrný služebník českého krále Přemysla Otakara II. Vítkovec Vok, mající ve znamení červenou růži ve stříbrném poli. Podle znaku jej pojmenoval Rožmberkem.
Vítkovec Vok z Rožmberka byl jedním z nejmocnějších členů rodu a zakladatelem rodové moci. Vedle vysokých funkcí na královském dvoře byl od roku 1255 i nejvyšším maršálkem a hejtmanem v Horních Rakousích, které byly tehdy součástí českého království. V roce 1258 založil i rodový klášter ve Vyšším Brodě.
Vítkovci byli stará česká šlechta, jejichž objevení se u dvora českého knížete Vratislava na počátku 12. Století zaznamenal Dalimil ve své kronice. Prvním historicky doloženým Vítkovcem byl Vítek z Prčic, který zaujímal u knížecího dvora významná postavení. Měl čtyři syny, z nichž tři se jmenovali Vítkové, čtvrtý pak Jindřich byl zakladatelem Jindřichova Hradce. Znak pětilisté růže, odlišných barev podle jednotlivých rodových větví, užívali Vítkové již od roku 1220.
Hrad byl rodovým sídlem pánů z Rožmberka do roku 1302, kdy Jindřich z Rožmberka přenesl rodové sídlo do Českého Krumlova, který zdědil. Změna rodového sídla se projevila ve zmenšeném zájmu o hrad. Často byl dáván do zástavy cizím šlechticům, avšak znovu vykupován, takže v majetku Rožmberků zůstal až do vymření jejich rodu Petrem Vokem v roce 1611. Na jeden rok 1612 se stal majetkem Jana hraběte Zrinského, syna Evy z Rožmberka, sestry Petra Voka a slavného válečníka proti Turkům – Mikuláše Zrinského. Jan Zrinský na hradě zemřel.po jeho smrti se hradu a ostatního rožmberského panství ujímá rod pánů ze Švamberka. Po jeho smrti se hradu a ostatního rožmberského panství ujímá rod pánů ze Švamberka. Po porážce stavovských vojsk na Bílé Hoře roku 1620 je hrad pánům ze Švamberka , účastníkům protihabsburského povstání, zkonfiskován císařem Ferdinandem II.
Již předtím, roku 1619, však získal hrad násilím císařský generál Karel Bonaventura hrabě Buquoy, který na cestě z Českých Budějovic do Rakous dal hrad ostřelovat a bořit, takže se jeho posádka vzdala a odevzdala jej Buquoyovi. V držení jejich rodu zůstal hrad až do osvobození našeho státu z hitlerovské okupace v roce 1945.
Buquoyové, ačkoliv původu francouzského, se ukázali jako věrní vasalové Habsburků, jimž pomáhali utlačovat a germanizovat poddaný lid na svých panstvích, která vedle Rožmberka rozšířili v Jižních Čechách na Nové Hrady, Cukenštejn u Nových Hradů a panství libějovické. První majitel hradu z rodu Buquoyů Karel Bonaventura, který se jako vítěz bitvy na Bílé Hoře neblaze zapsal do historie českých dějin, padl roku 1621 jako císařský generál při obléhání Nových Zámků proti vzbouřivšímu se sedmihradskému knížeti Gáborovi Bethlenovi. Poslední držitel hradu byl ve službách Hitlerových.
Hrad, původně raně gotický, sestával ze dvou hradů, uprostřed kterých býval poplužní dvorec. V roce 1522 tak zvaný „Horní hrad“ vyhořel. Zůstala jen okrouhlá věž zvaná „Jakobínka“. Doposud stojí na volném prostranství a její nejprokazatelnější původ z 13.století je v její dolní části do výše 3 metrů. Ostatní části jsou z pozdější doby. Dnešní „Dolní hrad“ vznikl ve 14.století v době Jindřicha z Rožmberka (1390-1412), tedy v době, kdy již nebyl rodovým sídlem Rožmberků. V roce 1566 byl důkladněji opraven a zahájeny rozsáhlé přestavby v renesančním slohu, které se protáhly, jak ukazuje letopočet na jednom z komínů 1594 a rok 1636 vytesaný v nadpraží portálku v přízemí průjezdu. Z počátku 17.století pocházejí dřevěné stropy a nástěnné malby v interiéru hradu.
V období romantických přestaveb šlechtických sídel v letech 1848 až 1854 byl hrad regotizován. Západní věž dostala novogotickou nástavbu, několik arkýřů bylo vestavěno do průčelí paláce. Vzniklo nové spojovací křídlo a vstupní schodiště. Upraveny byly interiéry hradu. Nově byla zřízena „Křižácká galerie“, „Rožmberský pokoj“ a řada dalších místností.
Buquoyové však v hradu nebydleli. Vytvořili z něho rodové muzeum, do kterého instalovali vzácné kulturní sbírky, které měly manifestovat jednak starobylost jejich rodu, původem z francouzské provincie Artois, a jejich bohatství. Oba tyto aspekty jsou nejvýrazněji vidět v „Křižácké galerii“ na obrazech romantické povahy, malovaných německým malířem Bedřichem Strötelem v letech 1857 až 1860. Jsou to kopie francouzských originálů z Versailles.
Umělecké sbírky jednotlivých interiérů sestávají převážně z renesančního nábytku, majoliky, fajanse, obrazů a zbraní. Obrazárna hradu obsahuje malby vynikajících českých malířů barokního období Václava vavřince Reinera (1689-1743), Jana Krištofa Lišky (1650 až 1712), Karla Škréty (1610-1674) a Jana Kupeckého (1667-1740), ale i jiné cenné obrazy v jednotlivých místnostech.
V současné době byly zahájeny rozsáhlé opravy hradu, jež započaly nákladným zpevněním skalního podloží a budou pokračovat opravou stavebních prvků. Značné prostředky věnuje stát na restaurační práce maleb (v tzv. "Hodovní síni"“ okenních vitráží apod.) a sbírkových památkových předmětů.
Romantická poloha hradu nad smyčkou řeky Vltavy v krásném šumavském údolí na cestě ze starobylého Českého Krumlova do Vyššího Brodu a dál na „Čertovu stěnu“ a Lipenské jezero, se přímo nabízí jej navštívit, poučit se a promítnout si shlédnutím jeho sbírek více jak 700. letou jeho historii.
 
10.08.2009 06:20:03
ptheiner

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1784 | 35%)
Ne (1673 | 32%)
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Snad někdy a někde na shledanou!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one