Toto jsou stránky pro všechny, kdo s námi prošli dlouhou cestu krajem pětilisté růže.
Mnohokrát na našich setkáních na Růži zazněla věta jako „Kdyby nebylo Růže, museli bychom si ji uspořádat sami“. Po pořadatelském obrození v minulém roce se však takové možnost zdála v nejbližší budoucnosti úplně zanedbatelná. Plány pořadatelů na několik let dopředu posunovaly ukončení Růže opět do nedohledna. Pak ale přišel 12.srpen 2002 a s ním silný déšť, takový, jaký jsme nikdy v životě nezažili stejně jako před námi mnoho generací našich předků a na svazích nad řekami v jižních Čechách se nahromadilo tolik vody, že dokázala spláchnout nejen všechno, co jí stálo v cestě, ale také připravenou Růži. Během několika dní se Růže tohoto roku rozpustila ve špinavé povodňové vodě.
Následovalo několik telefonátů a mailů s téměř stejným obsahem. Tak až zase za rok. Potom se však vrátila myšlenka o uspořádání vlastního pochodu. A vzápětí se našel organizátor - Hanka. Po asi dvoutýdenní diskusi se termín náhradního pochodu ustálil na 4.-6.říjnu 2002. V tomto termínu až na několik menších potíží, jako například Pepíčkův sraz z průmyslovky po x letech, se již žádné těžkosti nevyskytly a tak dva týdny před tímto datem přišla všem členům naší party pozvánka na přátelské setkání ve Strmilově a jeho okolí. Stínem, snad jediným, zbyla neúčast Jitky, která má své velké osobní starosti, které jí účast nedovolí a také neúčast Evči.
Tím se vlastně začíná psát historie úplně nového pochodu, který nemůžeme nazývat stejně jako ten krumlovský. A to je jeden z problémů. Jak nazvat ten nový pochod, jehož první ročník jsme již absolvovali. První nápady zněly, aby byl nazván „Náhradní Růže“. Ale řekněte sami. Byla to nějaká náhražka. Rozhodně ne! Byl to regulérní pochod - sice ne třídenní, ani mezinárodní, ale zato velmi precizně připravený a zorganizovaný. Na organizačních pokynech, které všem zaslala Hanka, se objevilo „Přátelské setkání“. To ano, ale z toho názvu se nedá vytušit, že je to akce turistická. Myslím na to už druhý den a stále se mi nedaří přijít na vhodný název. Dnes mne napadlo dát pochodu název „Zlatá Růže“. Mělo by to vyjádřit, že je akcí jaksi odvislou od toho hlavního pochodu a ta zlatá je tam ze dvou důvodů. První ročník se uskutečnil v kraji, kde v erbu byla zlatá růže a pak to také může vyjádřit, že je nám vzácná. Skoro mi připadá, že už neumím vymyslet žádný vtipný název a tak vás prosím všechny, kdo se k tomu mému povídání dostanete, abyste se vyjádřili v rubrice „Hyčmo“.
Přece jen zkusím ještě jednu možnost. Naše náhradní akce by se mohla velice jednoduše jmenovat „Náš pochod“. Zkuste si to vyslovit. Jde to docela dobře, je v tom ta turistika, vyjadřuje to, že je jen náš a že si ho nedáme vzít - myslím tím, že účast na něm není pro jiného než pro členy naší party a potom už jen pro vzácné hosty, jakým byl tentokrát Ervín.
K počítání ročníků. Ten letošní je zcela určitě první a doufejme, že k dalšímu dojde až za delší dobu. A ten bude druhý, i když bude třeba za pět let.
Měli bychom dodržovat pravidlo, že se budeme vždy držet území panství Růže, nebo myslíte, že to není třeba? To já jsem v tomto případě zase pro zásady.
Tím, co jsem tady napsal, vzniká zatím velmi nejasný, ale přece jen základ pro pravidla pořádání našeho pochodu (vidíte, už se mi sem ten jeden název zase vkradl) a ta bychom měli do dalšího ročníku po diskusi sestavit, sepsat, hodit do stroje i na papír a všem dát, aby věděli. Ať máme alespoň nějakou jistotu, že to třeba příště neprošvihneme a nebudeme muset konstatovat, že se náš pochod nedožil ani druhého ročníku, kdyby snad Růže selhala.
Takže si myslím, že jsem toho pro začátek napsal dost a teď je řada na Vás, abyste k tomu řekli své, ale tentokrát doopravdy.
Hyčmo:
Ahoj vespolek,
            tak už se zase ozývám. A říkám rovnou, tentokráte byl ten odklad záměrný. Očekával jsem přece jen nějakou reakci na Pavlův návrh, případně na mou nesouhlasnou odpověď. Doznávám, že jsem ji vědomě formuloval poněkud kategoričtěji a to právě proto. Oba názory jsem samozřejmě předal Pepíčkovi a teprve dnes jsme měli možnost o nich trochu pohovořit. Konstatoval, že na obou názorech něco je, ale on sám že se více přiklání k Pavlovi.
            Nyní musím něco dodat ke svému původnímu stanovisku. Asi jsem to nenapsal dost jasně. Vycházel jsem ze dvou předpokladů: Za prvé z toho, že příští ročník bude mít pořadové číslo 35. Za druhé z toho, že se podobná akce bude konat pouze v případě, že klasická „Růže“ nebude (jako letos) nebo vůbec skončí (čehož se doufám nedočkám). Pavlův poslední dopis však tyto mé předpoklady silně zpochybnil. Nejde ani tak o počítání ročníků, ani o „neschopnost“ pořadatelů (myslím, že každému soudnému člověku je jasné, že konání letošního ročníku by byl nadlidský výkon), ale o možnost souběhu obou akcí v jednom roce. Tato myšlenka se mi (a Pepíčkovi také) velmi líbí. Pokud ji přijmeme za svou pak samozřejmě moje argumenty jsou obráceny vniveč. V tom okamžiku můžeme zahájit diskusi o názvu „Našeho pochodu“. A tu by asi bylo vhodné uzavřít teprve až se opět sejdeme v hojném počtu. Jako nejvhodnější termín bych pak viděl asi tak květen nebo červen. A snad by ani nebylo nutné trvat na území pánů z růže, i když bych to přivítal. A pokud jde o ročníky, již za čtvrt roku budeme vědět kolikátá „Růže“ bude příští rok.
            Doufám, že teď už jsem se vyjádřil jasně. Tyto řádky píši po návratu z hospody a je mi jasné, že nereprodukuji přesně naši diskusi, něco z toho mne napadlo teprve při psaní. I tak si myslím, že nejsme s Pepíčkem vepři ve při (nehodící se škrtněte). Samozřejmě mu to předkládám ke schválení, případné připomínky či námitky sdělím dodatečně.
21.03.2009 22:32:42
ptheiner

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (1785 | 35%)
Ne (1673 | 32%)
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Snad někdy a někde na shledanou!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one